Hovedinstrumentkrav repertoar til opptaksprøvene - klassisk

Disse kravene gjelder for

Noen instrumenter har egne krav for 2. avdeling/påbygging.

Akkompagnatør

Du må sende inn akkompagnementsnoter innen fristen for å få akkompagnatør fra høgskolen. Du får ikke prøvetid sammen med akkompagnatøreren.

Stiller du med egen akkompagnatør, så må denne være disponibel hele opptaksuka. Vi kan ikke ta hensyn til eksterne akkompagnatører i planleggingen av opptaksprøvene. En og samme eksterne akkompagnatør kan av praktiske årsaker kun akkompagnere et fåtall søkere.

Akkordeon

 1. Obligatorisk verk: Et teknisk preget stykke med vanskelighetsgrad som f.eks. Frosini: Jolly Caballero.
 2. Ett eller flere selvvalgte verker med vanskelighetsgrad minst som f.eks. Lundquist: Sonatina piccola.
 3. Alle dur- og molltonearters skalaer og treklanger over tre oktaver i begge hender.

Basstrombone

Se under Trombone.

Blokkfløyte

 1. Obligatorisk verk: En sonate for altblokkfløyte og generalbass av G.F. Händel eller G.Ph. Telemann.
 2. Et stykke for sopranblokkfløyte solo av J. van Eyck.
 3. Et selvvalgt verk fra nyere tid.

Bratsj

 1. Obligatorisk verk: G.Ph. Telemann: Konsert i G-dur, 1. og 2. sats. Spilles utenat.
 2. En hurtig sats fra et romantisk verk.
 3. Et selvvalgt verk. Spilles utenat.
 4. En etyde.
 5. Skalaer og treklanger over tre oktaver i flere dur- og molltonearter (Flesch, Galamian e.l.).

Cello

Cello – 1. avdeling

 1. Obligatorisk verk: J.S. Bach: Fra Solosuite nr 1 i G-dur, 1. og 2. sats.
 2. En sats fra et romantisk verk.
 3. Et selvvalgt verk.

Cello – 2. avdeling/påbygging

 1. Obligatorisk verk: To satser fra en av J.Haydns cellokonserter.
 2. En sats fra et romantisk verk.
 3. Et selvvalgt verk.

Cembalo

 1. Obligatorisk verk: J.S. Bach: Preludium fra Partita i B-dur, BWV 825.
 2. Et middels vanskelig verk av F. Couperin eller D. Scarlatti.
 3. Et selvvalgt verk.

Eufonium

Eufonium – 1. avdeling

 1. Obligatorisk verk: Joseph Horowitz: Concerto for Euphonium, 1. og 2. sats eller Rolf Wilhelm: Concertino for Euphonium, 1. og 2. sats.
 2. To kontrasterende satser fra en barokksonate.
 3. Et selvvalgt verk eller en etyde.
 4. Kjennskap til bassnøkkel i C og diskantnøkkel i B.

Eufonium – 2. avdeling/påbygging

 1. Obligatorisk verk: B. Bowen: Euphonium Music, 1. og 2. Sats.
 2. To kontrasterende satser fra en barokksonate.
 3. Et selvvalgt verk eller en etyde.
 4. Kjennskap til bassnøkkel i C og diskantnøkkel i B.

Fagott

Fagott – 1. avdeling

 1. To satser fra en av A. Vivaldis konserter.
 2. To etyder av middels vanskelighetsgrad.
 3. Et selvvalgt verk.

Fagott – 2. avdeling/påbygging

 1. Obligatorisk verk: To satser fra fagottkonsert av W.A. Mozart eller C.M. von Weber.
 2. To etyder av middels vanskelighetsgrad.
 3. Et selvvalgt verk.

Fiolin

Fiolin – 1. avdeling

 1. Obligatorisk verk: 1. sats med kadens fra en av W.A. Mozarts eller J. Haydns fiolinkonserter. Spilles utenat.
 2. En sats fra en av Bachs solosonater. Spilles utenat.
 3. Et selvvalgt verk med teknisk preg, gjerne fra romantikken eller nyere tid. Spilles utenat.
 4. R. Kreutzer: Etyde nr 12 i a-moll eller nr 8 i E-dur.
 5. Skalaer og treklanger over tre oktaver i flere dur- og molltonearter (Flesch, Galamian e.l.).

Fiolin – 2. avdeling/påbygging

 1. Obligatorisk verk: 1. sats med kadens fra en av W.A. Mozarts fiolinkonserter. Spilles utenat.
 2. En sats fra en av Bachs solosonater. Spilles utenat.
 3. Et selvvalgt verk med teknisk preg, gjerne fra romantikken eller nyere tid. Spilles utenat.
 4. R. Kreutzer: Etyde nr 12 i a-moll eller nr 8 i E-dur.
 5. Skalaer og treklanger over tre oktaver i flere dur- og molltonearter (Flesch, Galamian e.l.).

Fløyte

Fløyte – 1. avdeling

 1. Obligatorisk verk: G.F. Händel: Sonate i G-dur, 1. og 2. sats eller J.S. Bach: Largo e dolce fra sonate nr 1 h-moll, BWV 1030.
 2. Ph. Gaubert: Nocturne & Allegro Scherzando eller G. Enesco: Cantabile et Presto eller Louis Ganne: Andante et Scherzo.
 3. En hurtig sats fra en wiener-klassisistisk fløytekonsert.
 4. Et selvvalgt verk.

Fløyte – 2. avdeling/påbygging

 1. Obligatorisk verk: Ph. Gaubert: Nocturne & Allegro Scherzando eller J. Ibert: Fløytekonsert, 3. sats.
 2. Ph. Gaubert: Nocturne & Allegro Scherzando eller G. Enesco: Cantabile et Presto eller Louis Ganne: Andante et Scherzo.
 3. En hurtig sats fra en wiener-klassisistisk fløytekonsert.
 4. Et selvvalgt verk.

Gitar

 1. To etyder fra F. Sor op 6 eller 29, eller M. Carcassi op 60.
 2. En sats fra en suite eller sonate for lutt, fiolin eller cello av J.S. Bach.
 3. Et preludium av H. Villa-Lobos (nr 2, 4 eller 5) eller A. Carlevaro (Preludios Americanos nr 1, 2 eller 5).
 4. Et eller flere selvvalgte verker på til sammen ca 10 min.

Harpe

 1. Et eldre verk, f.eks. G.F. Händel: Passacaglia, Chaconne, Tema con variazioni.
 2. Et verk av M. Tournier, f.eks. Au Martin eller La Source. Evt. et verk av A. Hasselmans.
 3. Et selvvalgt verk.
 4. Tekniske øvelser.

Kravene kan i visse tilfeller fravikes hvis det vises høyt nivå på et annet instrument, fortrinnsvis klaver. Søkere på harpe skal ikke ha prima vista i siste runde.

Horn

Horn – 1. avdeling

 1. Obligatorisk verk: 1. og 2. sats fra W.A. Mozart: Konsert i Ess-dur, KV 417, eller KV 495.
 2. En sats fra et romantisk verk.
 3. Et selvvalgt verk.
 4. Prøve på transponering.

Horn – 2. avdeling/påbygging

 1. Obligatorisk verk: W.A. Mozart: Hornkonsert i Ess-dur, KV 495 (hele konserten).
 2. En sats fra et romantisk verk.
 3. Et selvvalgt verk.
 4. Prøve på transponering.

Klarinett

Klarinett – 1. avdeling

 1. Obligatorisk verk: C.M. von Weber: Concertino.
 2. N.W. Gade: Ballade for klarinett og klaver, op 43, eller en sats fra R. Schumann: Fantasistykker, op 73.
 3. Et selvvalgt verk.

Klarinett – 2. avdeling/påbygging

 1. Obligatorisk verk: C.M. von Weber: Konsert for klarinett og orkester nr 1 i f-moll, 1. sats.
 2. N.W. Gade: Ballade for klarinett og klaver, op 43, eller en sats fra R. Schumann: Fantasistykker, op 73.
 3. Et selvvalgt verk.

Klaver

 1. Obligatorisk verk: J.S. Bach: Preludium og fuge fra Das Wohltemperierte Klavier.
 2. En hurtig og en langsom sats fra en wienerklassisistisk sonate (ikke L.v. Beethoven: op. 49 nr 1 og 2).
 3. Et romantisk eller impresjonistisk verk.
 4. Et selvvalgt verk.

Det forventes at deler av programmet framføres utenat.

Kontrabass

Kontrabass – 1. avdeling

 1. Obligatorisk verk: H. Eccles: Sonate i g-moll, 1. sats.
 2. En middels vanskelig etyde (Gulbrandsson, Simandl, Hegner e.l.).
 3. Et selvvalgt verk.

Kontrabass – 2. avdeling/påbygging

 1. Obligatorisk verk: S. Koussevitskij: Konsert for kontrabass, 1. sats.
 2. Obligatorisk verk: K.D. von Dittersdorf: Konsert for kontrabass, 1. sats.
 3. Et selvvalgt verk.

Obo

Obo – 1. avdeling

 1. Obligatorisk verk: J. Haydn: Konsert i C-dur, 1. sats.
 2. Marcello: 1. sats fra obokonsert i c-moll/ d-moll eller G.F. Händel: Konsert i g-moll, 1. og 2. sats.
 3. Et selvvalgt verk fra romantikken eller nyere tid.
 4. Ferling: Fra 48 etyder, op 31: Etyde nr 6, 8, 10, 12 eller 14.

Obo – 2. avdeling/påbygging

 1. Obligatorisk verk: W.A. Mozart: Obokonsert, 1. sats, eller J. Kvandal: Obokonsert, 1. sats.
 2. Marcello: 1. sats fra obokonsert i c-moll/ d-moll eller G.F. Händel: Konsert i g-moll, 1. og 2. sats.
 3. Et selvvalgt verk fra romantikken eller nyere tid.
 4. Ferling: Fra 48 etyder, op 31: Etyde nr 6, 8, 10, 12 eller 14.

Sang

Sang – 1. avdeling

 1. En sang eller arie fra barokken.
 2. En tysk, fransk eller engelsk romanse fra den romantiske periode.
 3. To fritt valgte sanger av nordiske komponister. Den ene sangen skal være komponert etter 1950.
 4. En opera- eller oratoriearie.
 5. En sang uten akkompagnement.
 6. Opplesning av et selvvalgt dikt.
 7. Selvvalgt stykke på klaver.

Til første runde av opptaksprøvene framføres 2 sanger: En fra punkt 3 og en fra punkt 4. Markér på omslagsarket hvilke to sanger som framføres i 1. runde.

Sang – 2. avdeling/påbygging

 1. En sang eller arie fra barokken.
 2. En tysk, fransk eller engelsk romanse fra den romantiske periode.
 3. To fritt valgte sanger av nordiske komponister. Den ene sangen skal være komponert etter 1950.
 4. En opera- eller oratoriearie.
 5. En sang uten akkompagnement.
 6. Opplesning av et selvvalgt dikt.
 7. Et innstudert klaverstykke med vanskelighetsgrad som for eksempel Griegs lyriske stykker.
 8. Prima vistaspill på klaver: Klaverstemmen til en tysk Lied, som for eksempel F. Schubert: «Frühlingstraum» eller R. Schumann: «Wenn ich in deine Augen seh».

I 1. runde framfører søkeren en tysk eller fransk romanse, en nordisk romanse samt en opera- eller oratoriearie. Merk av på omslagsarket hvilke sanger som skal framføres. Opptaksjuryen bestemmer hvilke sanger som skal framføres i siste runde.

Saksofon

Saksofon – 1. avdeling

 1. Obligatorisk verk: A. Glazunov: Concerto, fra begynnelsen til tall 22 eller Bernhard Heiden: Sonata für Altsaxophon und Klavier, 1. sats (Schott).
 2. En middels vanskelig etyde (Ferling e.l.).
 3. Et selvvalgt verk.

Saksofon – 2. avdeling/påbygging

 1. Obligatorisk verk: A. Glazunov: Concerto eller Lars-Erik Larsson: Konsert (Gehrmans).
 2. G.F. Händel: Sonate nr 3 (op 1, nr 12)(Arr. Rascher-Chappell Edition).
 3. Et selvvalgt verk

Slagverk

 1. Søkeren forbereder et selvvalgt program på inntil 20 minutter. Programmet skal inneholde:
  - et stykke for lilletromme
  - et stykke for pauker
  - et stykke for melodisk slagverk
  - ev. et stykke for multioppsett.
 2. Obligatoriske verker for lilletromme, pauker, melodisk slagverk og lite multioppsett vil bli tilsendt ca 4 uker før opptaksprøven.

Trombone

Trombone – 1. avdeling

 1. Obligatorisk verk: A. Guilmant: Morceau Symphonique, op 88.
 2. Ett av følgende verker:
  - J.E. Galliard: Sonate nr 5, eller
  - L.-E. Larsson: Concertino, op 45, nr 7, eller
  - C. Saint-Saëns: Cavatine, op 144, eller
  - N. Rimskij-Korsakov: Konsert (utg. for trombone med klaver).
 3. Et selvvalgt verk.
 4. Kjennskap til bass- og tenornøkkel.

Trombone – 2. avdeling/påbygging

 1. Obligatorisk verk: F. David: Konzertino für Posaune i Ess-dur, op 4, 1. og 2. sats.
 2. Ett av følgende verker:
  - J.E. Galliard: Sonate nr 5, eller
  - L.-E. Larsson: Concertino, op 45, nr 7, eller
  - C. Saint-Saëns: Cavatine, op 144, eller
  - N. Rimskij-Korsakov: Konsert (utg. for trombone med klaver).
 3. Et selvvalgt verk.
 4. Kjennskap til bass- og tenornøkkel.

Basstrombone

 1. Obligatorisk verk: A. Lebedjev: Concerto in one movement.
 2. Ett av følgende verker:
  - McCarty: Sonata, eller
  - E. Bozza: Allegro et Finale, eller
  - W. Hartley: Sonata Breve, eller
  - G. Frescobaldi: Canzoner (utg. for basstrombone med klaver).
 3. Et selvvalgt verk.

Trompet

Trompet – 1. avdeling

 1. Obligatorisk verk: J. Haydn: Konsert, 1. og 2. sats på B-trompet.
 2. H. Purcell: Sonate i D-dur, spilt i originaltoneart på D-trompet eller piccolotrompet.
 3. Et selvvalgt verk fra romantikken eller nyere tid.
 4. Prøve på transponering.

Trompet – 2. avdeling/påbygging

 1. Obligatorisk verk: J.N. Hummel: Trompetkonsert, 1. og 2. sats.
 2. H. Purcell: Sonate i D-dur, spilt i originaltoneart på D-trompet eller piccolotrompet.
 3. Et selvvalgt verk fra romantikken eller nyere tid.
 4. Prøve på transponering.

Tuba

Tuba – 1. avdeling

 1. Obligatorisk verk: E. Gregson: Concerto, 1. og 2. sats eller A. Lebedjev: Konzert (Hofmeister).
 2. En etyde fra M. Bordogni: 43 Bel Canto Studies.
 3. Et selvvalgt verk.
 4. Skalaer og treklanger i dur og moll. (Spilles over to oktaver).

Tuba – 2. avdeling/påbygging

 1. Obligatorisk verk: R. Vaughan Williams: Concerto for bass-tuba, 1. og 2. sats.
 2. En etyde fra M. Bordogni: 43 Bel Canto Studies.
 3. Et selvvalgt verk.
 4. Skalaer og treklanger i dur og moll. (Spilles over to oktaver).